Öğrenciler için FitBeyin

Happy-student-2

Öğrencilerin hayat tarzlarını değiştirecek bir eğitim modeli olan FitBeyin sınav stresini ve kaygıları eğlenceli egzersizler ile tarihe karıştırıyor. Yaşamları boyunca başarıya giden yolda öğrencilere daha yaratıcı düşünmeye , öğrenme yeteneklerinde gelişme imkanlarına yardımcı oluyor.

Öğrenciler açısından FitBeyin zihinsel ve fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir. Çocuk hareket eğitimi yoluyla, çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip olduğu yerini sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenmeyi öğrenir. Kuşkusuz, hareket eğitiminin faydasını yalnızca dersteki başarıyı arttırmaktan ibaret saymak yeterli değildir. Yakın bir gelecekte toplumda sorumluluk yüklenecek kişilerin yetiştirilmesinde, iyi alışkanlıklar edinmelerin de, birlikte yaşama duygusunun gelişmesinde daha erken yaşlarda katkı sağlayacaktır.

FitBeyin, öğrencileri bu temponun stresinden biraz uzaklaştırıp, eğlendirerek onların daha başarılı ve sosyal bireyler olmasını sağlamaktadır. Bunu sağlarken de çocukların hızlı okuma-yazma yeteneği, hafıza, sınavlarda daha başarılı olma, problemlere daha kolay çözüm bulma, öğrenme yeteneğini, dikkat, konsantrasyon gibi önemli ve başarıya etki eden özelliklere katkı sağlamaktadır.

 • Verilen görevleri daha hızlı ve daha doğru gerçekleştirebilme
 • Problemlere daha kolay çözüm bulma
 • Sınavlarda soruları daha hızlı okuma, kolay anlama ve çözme
 • Öğrenme yeteneğinde gelişim
 • Okuma ve yazma yeteneğinde artış
 • Farklı bilgileri bir arada algılama ve uygulamada artış
 • Konsantrasyon gelişimi
 • Dikkat dağıtan durumlardan daha az etkilenme
 • Zihindeki bilgiye daha hızlı ulaşabilme
 • Hata yapma oranında azalma
 • Hafıza ve öğrenme yeteneğinde artış
 • Birbirinden bağımsız iş yapabilme yeteneği
 • Özgüvende artış sağlamak